Bình đá tròn giữ nhiệt 26 lít

Mã: TBD26 Danh mục: