Author Archives: Thuận Thiên Plastic

Độc đáo mô hình nuôi cá trong thùng nhựa dung tích lớn

nuôi cá trong thùng nhựa

Mô hình nuôi cá trong thùng nhựa dung tích lớn thường được kết hợp với mô hình trồng rau sạch. Phân cá có thể tận dụng để bón rau và mang lại những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.