Xô nhựa có nắp 18 lít đến 20 lít

Mã: TTXNN Danh mục: