Thùng nhựa đặc HS 006 (Sóng bít 1T1)

Mã: TH006 Danh mục: