Pallet nhựa PL06LK

Tải trọng động: 1000 kg

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tự trọng: 18,5 kg (± 0.5 kg)

Mã: TPK06 Danh mục: